image description
image description

Grunnkurs

Dette kurset må du fullføre før du kan begynne den praktiske opplæringen. Undervisningen på dette trinnet er hovedsaklig rettet mot risikoforståelse og trafikksystemet. Kurset er felles for opplæringen til alle lette førerkortklasser og det skal bidra til å gi deg en grunnleggende forståelse for bilkjøring. Kurset er på 17 timer og er obligatorisk.

For å få godkjent kurset må du ha vært med på alle 4 kveldene + mørkedemo.

Minimumskrav til alder er 15 år.